Privacyverklaring

Inleiding

De Privacyverklaring van Landenverzamelaars.nl geeft informatie over de persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van onze website. We willen hiermee duidelijk maken met welk doel we persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en welke rechten je hebt inzake je persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Als je staat ingeschreven op Landenverzamelaars.nl leggen we de volgende persoonsgegevens van je vast: voornaam, achternaam, e-mailadres en de landen/gebieden waarvan je hebt aangegeven dat je die bezocht hebt. Je naam en bezochte landen worden gepubliceerd op de website, je e-mailadres niet. Daarnaast is er de mogelijkheid om eigen content toe te voegen aan de website, zoals foto's en beschrijvingen van je bezochte landen. Je bepaalt uiteraard zelf of je van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Ook deze "user generated content" wordt op de website gepubliceerd.
Je e-mailadres wordt gebruikt voor het mailen van systeemberichten, zoals instructies als je je wachtwoord bent vergeten. Ook kan het worden gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsbrief. Als je geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief kun je je hiervoor eenvoudig afmelden via een link onderaan het bericht.
Je zelfgekozen wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en is daardoor niet door ons in te zien of te achterhalen.

Bescherming persoonsgegevens

Landenverzamelaars.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Landenverzamelaars.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Landenverzamelaars.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Landenverzamelaars.nl.

Externe websites

Op de website van Landenverzamelaars.nl tref je links aan naar andere websites. Landenverzamelaars.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze Cookieverklaring.

Vragen

We helpen je graag verder als je inzage wilt in je gegevens of je gegevens wilt wijzigen of verwijderen. Voor deze en andere vragen over deze Privacyverklaring kun je een e-mail sturen naar privacy@landenverzamelaars.nl.

Wijzigingen

Landenverzamelaars.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Op deze pagina vind je altijd de meest recente informatie.

Landenverzamelaars.nl
22-06-2024

Landenverzamelaars?