Socotra (archipel)

Home  >  Landenlijst  >  Socotra (archipel)

Socotra (archipel) • Bezocht door 4 Landenverzamelaars
0,03% heeft Socotra (archipel) bezocht

Socotra (archipel) is bezocht door onderstaande 4 reizigers. Ze zijn gegroepeerd op badge van het bijbehorende werelddeel (Indische Oceaan). Tussen haakjes het aantal landen dat bezocht is in dit werelddeel.Goud badge - Minimaal 9 van de 17 landen bezocht in Indische Oceaan

Indische Oceaan


•  Cees Wittebrood (13)
•  Harry Mitsidis (12)
•  David van Gent (9)

Overige Landenverzamelaars


•  Slovenka Valowner (1)


Landenverzamelaars?